Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 11 1 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariola Kadrzyńska -Siwek przeciw
2 Grzegorz Wojtczak za
3 Wojciech Rygiert przeciw
4 Andrzej Perliński przeciw
5 Mariola Pacześna za
6 Norbert Lament za
7 Paweł Kwiatkowski przeciw
8 Janina Kolęda za
9 Dariusz Jasak za
10 Radosław Idzikowski przeciw
11 Ewa Groncik przeciw
12 Marcin Derucki przeciw
13 Seweryn Chrostek przeciw
14 Maciej Aniołczyk przeciw
15 Henryk Kacprzak przeciw
16 Paweł Borowski przeciw
17 Zofia Majka nieoddany
18 Maryla Stolarek nieobecny
19 Karol Serafiński nieobecny
20 Jerzy Pionke nieobecny
21 Elżbieta Niespodziańska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 10 1 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariola Kadrzyńska -Siwek przeciw
2 Grzegorz Wojtczak za
3 Wojciech Rygiert przeciw
4 Andrzej Perliński przeciw
5 Mariola Pacześna za
6 Norbert Lament za
7 Paweł Kwiatkowski przeciw
8 Janina Kolęda za
9 Dariusz Jasak za
10 Radosław Idzikowski przeciw
11 Ewa Groncik przeciw
12 Marcin Derucki przeciw
13 Seweryn Chrostek przeciw
14 Maciej Aniołczyk wstrzymał się
15 Henryk Kacprzak przeciw
16 Paweł Borowski przeciw
17 Zofia Majka nieoddany
18 Maryla Stolarek nieobecny
19 Karol Serafiński nieobecny
20 Jerzy Pionke nieobecny
21 Elżbieta Niespodziańska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 3 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariola Kadrzyńska -Siwek za
2 Grzegorz Wojtczak za
3 Wojciech Rygiert za
4 Andrzej Perliński za
5 Mariola Pacześna wstrzymał się
6 Norbert Lament za
7 Paweł Kwiatkowski za
8 Janina Kolęda wstrzymał się
9 Dariusz Jasak wstrzymał się
10 Radosław Idzikowski za
11 Ewa Groncik za
12 Marcin Derucki za
13 Seweryn Chrostek za
14 Maciej Aniołczyk za
15 Henryk Kacprzak za
16 Paweł Borowski za
17 Maryla Stolarek nieobecny
18 Karol Serafiński nieobecny
19 Jerzy Pionke nieobecny
20 Elżbieta Niespodziańska nieobecny
21 Zofia Majka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 0 0 0 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 5 1 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariola Kadrzyńska -Siwek za
2 Grzegorz Wojtczak przeciw
3 Wojciech Rygiert za
4 Andrzej Perliński za
5 Mariola Pacześna przeciw
6 Norbert Lament przeciw
7 Paweł Kwiatkowski za
8 Janina Kolęda przeciw
9 Dariusz Jasak przeciw
10 Radosław Idzikowski za
11 Ewa Groncik za
12 Marcin Derucki za
13 Seweryn Chrostek za
14 Henryk Kacprzak za
15 Paweł Borowski za
16 Maciej Aniołczyk nieoddany
17 Maryla Stolarek nieobecny
18 Karol Serafiński nieobecny
19 Jerzy Pionke nieobecny
20 Elżbieta Niespodziańska nieobecny
21 Zofia Majka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 0 0 0 5