Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Termin znoszenia obostrzeń w Urzędzie Miasta oraz pojemność skrzynki e-mail

Numer: 47, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-05-27, data przekazania: 2020-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Jasak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Turku

Wydział merytoryczny: Burmistrz Miasta, data odpowiedzi: 2020-06-10