Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ilość wyciętych drzew w parku

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-05-27, data przekazania: 2020-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Serafiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-06-10