Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przekształcenie części trawników w łąki kwietne

Numer: 51, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2020-05-25, data przekazania: 2020-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maryla Stolarek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-06-04