Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Instalacja progów zwalniających na ulicy Ogrodowej

Numer: 52, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Powiatu Tureckiego
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zofia Majka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Turecki

Wydział merytoryczny: Zarząd Powiatu Tureckiego, data odpowiedzi: 2020-07-07