Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Usunięcie suchych drzew na cmentarzu cholerycznym

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Jasak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-07-06