Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wykorzystanie wód termalnych

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Elżbieta Niespodziańska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Turku

Wydział merytoryczny: Burmistrz Miasta, data odpowiedzi: 2020-07-06