Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa skateparku na terenie OSIR

Numer: 58, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Rygiert radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-07-08