Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ustawienie koszy na śmieci przy placu zabaw

Numer: 64, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Kacprzak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Turku

Wydział merytoryczny: Burmistrz Miasta, data odpowiedzi: 2020-07-08