Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Górnicza, remont ul. Uniejowska, zarośnięty chodnik przy ulicy Wyszyńskiego

Numer: 65, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Idzikowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Turku

Wydział merytoryczny: Burmistrz Miasta, data odpowiedzi: 2020-07-06