Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja o zamieszczanych w porządku obrad uchwał na Biuletynie Informacji Publicznej

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodnicząca Rady Miejskiej
data wpływu: 2020-10-19, data przekazania: 2020-10-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maciej Aniołczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mariola Kadrzyńska-Siwek

Wydział merytoryczny: Biuro Rady Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-10-29