Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetowa stała 2018-12-01 II/9/18
Komisja Komunalna i Rozwoju Miasta stała 2018-12-01 II/9/18
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2018-12-01 II/9/18
Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska stała 2018-12-01 II/9/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-01 II/9/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-01 II/9/18
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej stała 2018-12-01 II/9/18