Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Turku

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
67 - rozwiń realizacja przedsięwzięcia dot. rewitalizacji parku miejskiego zapytanie Norbert Lament 2020-12-29 2021-01-11
66 - rozwiń Remont ulicy Legionów Polskich i Uniejowskiej interpelacja Radosław Idzikowski 2020-06-30 2020-07-06
65 - rozwiń Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Górnicza, remont ul. Uniejowska, zarośnięty chodnik przy ulicy Wyszyńskiego interpelacja Radosław Idzikowski 2020-06-30 2020-07-06
64 - rozwiń Ustawienie koszy na śmieci przy placu zabaw interpelacja Henryk Kacprzak 2020-06-30 2020-07-08
63 - rozwiń Budowa drogi pomiędzy ulicą Rubinową i Perłową interpelacja Karol Serafiński 2020-06-30 2020-07-13
62 - rozwiń Zmiana planu zagospodarowania w rejonie ulicy Chopina interpelacja Karol Serafiński 2020-06-30 2020-07-06
61 - rozwiń Budowa ulicy Sosnkowskiego wspólnie z Gminą Turek interpelacja Karol Serafiński 2020-06-30 2020-07-06
60 - rozwiń Budowa ulicy Kaliskiej - zgodność z projektem budowlanym interpelacja Karol Serafiński 2020-06-30 2020-07-06
59 - rozwiń Naprawa chodnika na ulicy Kączkowskiego interpelacja Wojciech Rygiert 2020-06-30 2020-07-31
58 - rozwiń Naprawa skateparku na terenie OSIR interpelacja Wojciech Rygiert 2020-06-30 2020-07-08
57 - rozwiń wykorzystanie wód termalnych interpelacja Elżbieta Niespodziańska 2020-06-30 2020-07-06
56 - rozwiń Informacja ws zagranicznego inwestora z Japonii interpelacja Elżbieta Niespodziańska 2020-06-30 2020-07-06
55 - rozwiń Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Kączkowskiego 14,16,18 interpelacja Elżbieta Niespodziańska 2020-06-30 2020-07-06
54 - rozwiń udzielenie pomocy przedsiębiorcom w związku z epidemią interpelacja Dariusz Jasak 2020-06-30 2020-07-06
53 - rozwiń Usunięcie suchych drzew na cmentarzu cholerycznym interpelacja Dariusz Jasak 2020-06-30 2020-07-06
52 - rozwiń Instalacja progów zwalniających na ulicy Ogrodowej interpelacja Zofia Majka 2020-06-30 2020-07-07
51 - rozwiń Przekształcenie części trawników w łąki kwietne interpelacja Maryla Stolarek 2020-05-25 2020-06-04
50 - rozwiń Ilość wyciętych drzew w parku interpelacja Karol Serafiński 2020-05-27 2020-06-10
49 - rozwiń Remont dojazdu na ulicy Dąbrowskiego interpelacja Jerzy Pionke 2020-05-27 2020-06-04
48 - rozwiń Usunięcie samochodu z parkingu na Osiedlu Wyzwolenia 2 interpelacja Norbert Lament 2020-05-27 2020-06-04
47 - rozwiń Termin znoszenia obostrzeń w Urzędzie Miasta oraz pojemność skrzynki e-mail interpelacja Dariusz Jasak 2020-05-27 2020-06-10
46 - rozwiń Zużycie ciepła w zasobach mieszkaniowych S.M. Tęcza interpelacja Marcin Derucki 2020-05-27 2020-06-05
45 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu na ulicy Kwiatowej interpelacja Seweryn Chrostek 2020-05-27 2020-06-04
44 - rozwiń wybudowanie ronda na ulicy Północnej interpelacja Andrzej Perliński 2020-05-15 2020-05-25
43 - rozwiń Instalacja lustra drogowego na ulicy Powstańców Wielkopolskich interpelacja Ewa Groncik 2020-04-22 2020-04-21
42 - rozwiń Remont ulicy Torowej - wniosek o zabezpieczenie środków interpelacja Karol Serafiński 2020-04-22 2020-04-27
41 - rozwiń Przygotowania do stanu pandemi oraz trybu prowadzenia sesji rady miejskiej interpelacja Dariusz Jasak 2020-04-22 2020-04-27
40 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi na ulicy Radosnej i Placu Kilińskiego interpelacja Seweryn Chrostek 2020-04-22 2020-05-04
39 - rozwiń Brak interwencji Policji na niewłaściwe parkowanie przy ulicy 650-lecia 10 interpelacja Ewa Groncik 2020-02-20 2020-03-12
38 - rozwiń Remont dachu przy ulicy Kaliskiej interpelacja Elżbieta Niespodziańska 2020-02-20 2020-03-05
37 - rozwiń Wymiana płytek chodnikowych przy ulicy Wyszyńskiego 4, 6 , 8 interpelacja Radosław Idzikowski 2020-02-20 2020-03-12
36 - rozwiń Ilość posadzonych drzew w latach 2015-2019 interpelacja Marcin Derucki 2020-02-20 2020-03-05
35 - rozwiń zmiana lokalizacji koszy na psie odchody na terenie samorządu osiedlowego nr 3 interpelacja Radosław Idzikowski 2020-02-25 2020-02-25
34 - rozwiń Zły stan mostka przy stawie w parku interpelacja Maryla Stolarek 2020-01-15 2020-01-22
33 - rozwiń Podrzucanie śmieci na pas zieleni przy ulicy 650-lecia interpelacja Jerzy Pionke 2020-01-15 2020-01-22
32 - rozwiń Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Kączkowskiego 14,16,18 interpelacja Marcin Derucki 2020-01-15 2020-01-20
31 - rozwiń Publikacja interpelacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej interpelacja Grzegorz Wojtczak 2020-10-22 2020-11-05
30 - rozwiń Wykorzystanie środków z Funduszu Inicjatyw lokalnych interpelacja Grzegorz Wojtczak 2020-10-22 2020-11-02
29 - rozwiń Organizacja obchodów świąt państwowych na terenie miasta Turku interpelacja Grzegorz Wojtczak 2020-09-17 2020-10-01
28 - rozwiń Instalacja progu zwalniającego na ulicy Gorzelnianej interpelacja Maryla Stolarek 2020-09-17 2020-09-25
27 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu na ulicy Żeligowskiego interpelacja Karol Serafiński 2020-11-26 2020-12-10
26 - rozwiń instalacja progu zwalniającego przy ulicy Granicznej interpelacja Karol Serafiński 2020-10-22 2020-11-04
25 - rozwiń Publikacja interpelacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej interpelacja Karol Serafiński 2020-10-22 2020-11-04
24 - rozwiń Przyznawanie stypendiów Burmistrza Miasta interpelacja Karol Serafiński 2020-09-17 2020-09-30
23 - rozwiń Organizacja ruchu przy ulicy Składkowskiego i Matejki interpelacja Wojciech Rygiert 2020-11-19 2020-12-23
22 - rozwiń Zmiana w planach inwestycyjnych interpelacja Wojciech Rygiert 2020-10-22 2020-10-22
21 - rozwiń Plan finansowy biblioteki interpelacja Mariola Pacześna 2020-12-29 2021-01-08
20 - rozwiń Korzystanie z biblioteki i karty bibliotecznej interpelacja Mariola Pacześna 2020-10-22 2020-11-03
19 - rozwiń Naprawa chodnika przy ulicy Kączkowskiego interpelacja Elżbieta Niespodziańska 2020-09-17 2020-10-09
18 - rozwiń Wymalowanie pasów parkingowych ul. Wyszyńskiego 3 i 5 interpelacja Norbert Lament 2020-12-29 2021-01-12
17 - rozwiń Obecność Burmistrza Miasta na spotkaniach sztabu kryzysowego interpelacja Norbert Lament 2020-12-29 2021-01-11
16 - rozwiń wymalowanie pasów osiedle Wyzwolenia interpelacja Norbert Lament 2020-09-17 2020-10-01
15 - rozwiń ws pozbywania się przeterminowanych leków interpelacja Paweł Kwiatkowski 2020-08-20 2020-08-25
14 - rozwiń utwardzenie drogi - ulica Torowa interpelacja Paweł Kwiatkowski 2020-08-20 2020-08-25
13 - rozwiń Podłączenie do systemu wodnokanalizacyjnego interpelacja Paweł Kwiatkowski 2020-08-20 2020-08-31
12 - rozwiń instalacja progu zwalniającego interpelacja Paweł Kwiatkowski 2020-08-20 2020-08-25
11 - rozwiń Naprawa znaku drogowego przy ulicy Witosa i Św. Barbary interpelacja Dariusz Jasak 2020-10-22 2020-11-04
10 - rozwiń Wykorzystanie systemu informatycznego do prowadzenia sesji Rady Miejskiej interpelacja Dariusz Jasak 2020-10-22 2020-11-04
9 - rozwiń Tryb przeprowadzania sesji Rady Miejskiej interpelacja Dariusz Jasak 2020-10-22 2020-11-04
8 - rozwiń Pomalowanie znaku poziomego przy Ulicy Wyszyńskiego 5 interpelacja Radosław Idzikowski 2020-09-24 2020-09-30
7 - rozwiń Interpelacja do Starosty Tureckiego ws przejścia dla pieszych przy ulicy Spółdzielców interpelacja Marcin Derucki 2020-10-22 2020-10-30
6 - rozwiń informacja ws. strefy płatnego parkowania interpelacja Seweryn Chrostek 2020-09-17 2020-09-24
5 - rozwiń Naprawa chodnika przy ulicy Jedwabniczej interpelacja Seweryn Chrostek 2020-09-17 2020-09-30
4 - rozwiń Interpelacja do Starosty Tureckiego ws chodnika przy ulicy Chopina interpelacja Henryk Kacprzak 2020-09-17 2020-09-30
3 - rozwiń Uszkodzony balkon przy ulicy Plac Wojska Polskiego interpelacja Henryk Kacprzak 2020-09-17 2020-09-25
2 - rozwiń Interpelacja do Starosty Tureckiego ws koszy i ławek przy ulicy Zdrojki Lewe interpelacja Henryk Kacprzak 2020-11-26 2021-01-11
1 - rozwiń Informacja o zamieszczanych w porządku obrad uchwał na Biuletynie Informacji Publicznej interpelacja Maciej Aniołczyk 2020-10-19 2020-10-29