Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa znaku drogowego przy ulicy Witosa i Św. Barbary

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-10-22, data przekazania: 2020-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Jasak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Burmistrz Miasta, data odpowiedzi: 2020-11-04