Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

instalacja progu zwalniającego

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-08-20, data przekazania: 2020-08-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kwiatkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-08-25