Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podłączenie do systemu wodnokanalizacyjnego

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-08-20, data przekazania: 2020-08-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kwiatkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Turku

Wydział merytoryczny: PGKIM Turek, data odpowiedzi: 2020-08-31