Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

ws pozbywania się przeterminowanych leków

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-08-20, data przekazania: 2020-08-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kwiatkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Jerzy Kurzawa

Wydział merytoryczny: Burmistrz Miasta, data odpowiedzi: 2020-08-25