Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wymalowanie pasów osiedle Wyzwolenia

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-09-17, data przekazania: 2020-09-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Norbert Lament radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: