Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wymalowanie pasów parkingowych ul. Wyszyńskiego 3 i 5

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-12-29, data przekazania: 2020-12-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Norbert Lament radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: