Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Korzystanie z biblioteki i karty bibliotecznej

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-10-22, data przekazania: 2020-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariola Pacześna radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: