Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przyznawanie stypendiów Burmistrza Miasta

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-09-17, data przekazania: 2020-09-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Serafiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: