Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Publikacja interpelacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-10-22, data przekazania: 2020-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Serafiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Turku

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny, data odpowiedzi: 2020-11-04