Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

instalacja progu zwalniającego przy ulicy Granicznej

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-10-22, data przekazania: 2020-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Serafiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Turku

Wydział merytoryczny: Burmistrz Miasta, data odpowiedzi: 2020-11-04