Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Żeligowskiego

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-11-26, data przekazania: 2020-11-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Serafiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: