Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Instalacja progu zwalniającego na ulicy Gorzelnianej

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-09-17, data przekazania: 2020-09-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maryla Stolarek radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: