Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podrzucanie śmieci na pas zieleni przy ulicy 650-lecia

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-01-15, data przekazania: 2020-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Pionke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-01-22