Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zły stan mostka przy stawie w parku

Numer: 34, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-01-15, data przekazania: 2020-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maryla Stolarek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-01-22