Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ilość posadzonych drzew w latach 2015-2019

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-02-20, data przekazania: 2020-02-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Derucki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-03-05