Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wymiana płytek chodnikowych przy ulicy Wyszyńskiego 4, 6 , 8

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Powiatu Tureckiego
data wpływu: 2020-02-20, data przekazania: 2020-02-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Idzikowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Turecki

Wydział merytoryczny: Zarząd Powiatu Tureckiego, data odpowiedzi: 2020-03-12