Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont dachu przy ulicy Kaliskiej

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-02-20, data przekazania: 2020-02-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Elżbieta Niespodziańska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes PGKIM

Wydział merytoryczny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku, data odpowiedzi: 2020-03-05