Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przygotowania do stanu pandemi oraz trybu prowadzenia sesji rady miejskiej

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-04-22, data przekazania: 2020-04-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Jasak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Turku , Przewodniczący Rady

Wydział merytoryczny: Burmistrz Miasta, Przewodniczący rady, data odpowiedzi: 2020-04-27