Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont ulicy Torowej - wniosek o zabezpieczenie środków

Numer: 42, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-04-22, data przekazania: 2020-04-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Serafiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-04-27