Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wybudowanie ronda na ulicy Północnej

Numer: 44, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-05-15, data przekazania: 2020-05-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Perliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: