Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zużycie ciepła w zasobach mieszkaniowych S.M. Tęcza

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-05-27, data przekazania: 2020-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Derucki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes PGKIM

Wydział merytoryczny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku, data odpowiedzi: 2020-06-05