Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pomalowanie znaku poziomego przy Ulicy Wyszyńskiego 5

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-09-24, data przekazania: 2020-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Idzikowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Joanna Misiak-Kędziora

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-09-30