Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Plan finansowy biblioteki

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Turku
data wpływu: 2020-12-29, data przekazania: 2020-12-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariola Pacześna radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: